Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Szkolenia zawodowe
„Inżynier produkcji”

Czas szkolenia – 16 h (2 dni)

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z przedsiębiorstwem

Uczestnicy (adresaci) szkolenia: pracownicy i kierownictwo średniego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem posiadający podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz planowania i organizacji produkcji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i narzędziami pozwalającymi doskonalić jakość produkcji.

Uzasadnienie szkolenia:

Współczesnej, rynkowej gospodarce zdominowanej przez klienta liczy się wytwarzanie wyrobów, które są tzw. „dobrej” jakości. Gdy jakość zdefiniuje się jako spełnianie oczekiwań klienta to wówczas okazuje się, że przed przedsiębiorcami pojawia się wyzwanie sprostania oczekiwaniom potencjalnych klientów. Czy się udało dobrze to zadanie zrealizować bada się w ramach badania satysfakcji klientów. Wyniki tych badań prowadzonych drogą ankiet, wywiad czy innymi metodami pozwalają na doskonalenie produktów. Jednak w dzisiejszych czasach okazuje się to już niewystarczające, bo tak praktycznie robią wszyscy konkurenci. Koniecznym jest zastosowanie wstępne badanie oczekiwań klientów, zapobieganie powstawaniu złych projektów i wyrobów jak również stosowanie różnych technik w procesie produkcyjnym. Dopiero zastosowanie takich kompleksowych rozwiązań może przyczynić się do poprawy jakości procesów wyrobów. Aby umiejętnie wykorzystywać techniki doskonalące koniecznym jest zapoznanie z nimi pracowników. Konieczne są, więc szkolenia pokazujące niekoniecznie złożone metodyki stosowania instrumentarium zarządzania jakością, Lean Manufacturing czy innych rozwiązań doskonalących produkcję.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  1. Podniesie kwalifikacji pracowników z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej możliwości zastosowania metod oceny jakości, analiz cenowo i kosztowo – jakościowych, oceny stabilności procesów produkcyjnych, instrumentów zarządzania jakością oraz Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie.
  2. Zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie produkcji.
  3. Zwiększenie jakości oferowanych produktów jakość produktów uzyskiwane poprzez eliminację zmienności procesów oraz możliwości popełniania błędów.
  4. Zwiększenie zadowolenia klientów i tworzenie grona lojalnych odbiorców poprzez wytwarzanie wyrobów i usług charakteryzujących się wysoką jakością, niskimi kosztami wytwarzania.
  5. Wzrost efektywności produkcji poprzez redukcję wyrobów niezgodnych.

 

 

Umiejętności uczestnika po zakończeniu szkolenia:

  1. Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu oceny jakości, analiz cenowo i kosztowo – jakościowych, oceny stabilności procesów produkcyjnych, instrumentów zarządzania jakością oraz Lean Manufacturing stosowaną w doskonaleniu jakości produkcji.
  2. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów produkcyjnych i wykorzystując inżynierie produkcji potrafi zaproponować zmiany (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych lub organizacyjnych.
  3. Zna podstawowe sposoby służące do identyfikacji i eliminowania marnotrawstwa oraz będzie potrafił zastosować je w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.

 

Metoda szkolenia: wykłady i szkolenie praktyczne (warsztaty).

Forma szkolenia: szkolenie zamknięte, termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcą (istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy)

 
" Obliczanie kosztów w procesie spawania"

Termin i miejsce szkolenia:

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą

 
"OBLICZANIE I PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI W SPAWALNICTWIE"

Termin i miejsce szkolenia:

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą

 
"RYSUNEK TECHNICZNY W SPAWALNICTWIE"

Termin i miejsce szkolenia:

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna »

(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies