Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Szkolenia branżowe
"Nowe przepisy Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23 WE- 2014/68/EU"

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie zakresu obowiązywania PED

2. Wymagania i definicje

3. Kategoryzacja urządzeń

4. Ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych z PED

5. Deklaracja zgodności

6. Zasady znakowania CE

7. Jednostki Notyfikujące:

– zakres działalności

-   obowiązki

 
"Normatywy spawalnicze w zakresie normy spawalniczej EN 3834-1 do 5."

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie zakresu obowiązywania normy EN 3834 1-5

2. Kryteria doboru systemu wg części 2 lub 3 lub 4

3. Przegląd wymagań technicznych kontraktu

4. Podwykonawstwo

5. Personel spawalniczy i nadzorujący

6. Materiały:

– przetwarzanie,

- magazynowanie,

- znakowanie

7. Kontrola i badania

8. Postępowanie ze sprzętem do Kontroli pomiarów i badań

9. Identyfikacja i zapisy jakości

10. Pytania

 
"Wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego wg nowej normy PN- EN ISO 14001:2015-09".

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania środowiskowego

2. Szczegółowe wymagania nowej normy PN-EN ISO 14001:2015-09 cz. 1

3. Szczegółowe wymagania nowej normy PN-EN ISO 14001:2015-09 cz. 2

4. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych

5. Zarządzanie procesowe w myśl nowej normy. Zainteresowane strony (interesariusze)

6. Zarządzanie ryzykiem w kontekście  PN-EN ISO 14001:2015-09

7.  Kontekst organizacji. Udokumentowane informacje.

Terminy i definicje w nowej normie PN-EN ISO 14001:2015-09, EMAS

8.  Dokumentowanie systemu zarządzania jakością. Polityka, cele, karty procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami

 
"Wymagania dla systemów zarządzania jakościa wg nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10".

PROGRAM SZKOLENIA

 

1.  Systemowe zarządzanie jakością. Kwestie podstawowe systemowego zarządzania jakością. 7 nowych zasad z normy ISO 9001:2015. Zmiany w normie  PN-EN ISO 9001:2015-10 w odniesieniu do PN-EN ISO 9001:2009

2. Zarządzanie procesowe w myśl nowej normy. Zainteresowane strony (interesariusze)

3. Zarządzanie ryzykiem w kontekście  PN-EN ISO 9001:2015-10

4. Kontekst organizacji. Udokumentowane informacje.

5. Szczegółowe wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10 cz. 1.

6. Szczegółowe wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10 cz. 2.

7. Terminy i definicje w nowej normie PN-EN ISO 9000:2015-10

8. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością. Polityka, cele, karty procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami

 


(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies