Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Szkolenia branżowe
„Produkty biobójcze – procedura rejestracji, nowe przepisy i wyzwania”

Poznań

15 V 2020 r.

Hotel Gromada

ul. Babimojska 7

www.gromada.pl/hotel-poznan

Termin zgłoszenia:

8 V 2020 r.

Kraków

19 V 2020 r.

Hotel City SM

ul. Gajowa 16

www.hotelcity.pl/pl/

Termin zgłoszenia:

12 V 2020 r.

Warszawa

22 V 2020 r.

Hotel Wald

ul. Połczyńska 52

www.wald.pl

Termin zgłoszenia:

15 V 2020 r.

Wrocław

26 V 2020 r.

Hotel Bacero

ul. Ołtaszyńska 107

www.hotelbacero.pl

Termin zgłoszenia:

19 V 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

9:00-15:30

9:00 -10:00 Aktualne akty prawne dotyczące rejestracji produktów biobójczych

10:00 -11:00 Rejestracja produktów biobójczych

 • rejestracja zgodnie z procedurą Narodową,
 • rejestracja według procedur Europejskich (wzajemne uznawanie pozwoleń, procedura uproszczona, zezwolenie na handel równoległy),
 • zmiana pozwoleń,
 • rodzina produktów biobójczych,
 • składanie wniosków rejestracyjnych (wymagania, terminy, R4BP3).

11:00 -12:00 Dokumentacja rejestracyjna

 • podstawowe i dodatkowe informacje wymagane podczas rejestracji,
 • format IUCLID.

12:00 -13:00 Ocena dokumentacji rejestracyjnej

 • fizykochemia,
 • skuteczność,
 • toksykologia,
 • ekotoksykologia,

13:00 – 14:00 – obiad

14:00 -16:00 Ocena dokumentacji rejestracyjnej cd.

 • ocena ryzyka środowiskowego (m.in. z wykorzystaniem programu EUSES),

ocena ryzyka dla zdrowia człowieka (m.in. z wykorzystaniem modelu ConsExpo).


Wykładowca: Ekspert ds. produktów biobójczych, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z rejestracji produktów biobójczych, a także w tworzeniu i ocenie dokumentacji rejestracyjnej. Styczność z rejestracją i dossier produktów biobójczych miała pracując w Pionie Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, początkowo w Dziale Oceny Dokumentacji Fizyko-chemicznej, Klasyfikacji i Oznakowania, a następnie w Dziale Oceny Dokumentacji Toksykologicznej. W Instytucie Przemysłu Organicznego była członkiem Zespołu ds. Rejestracji Produktów Biobójczych. Obecnie jest ekspertem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oceniającym dokumentację rejestracyjną środków ochrony roślin.


Cena szkolenia: 590zł/ os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

W cenę wliczono m. in.: honorarium wykładowcy, sala wykładowa, serwis  kawowy, obiad, koszty obsługi szkolenia, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

 
„Ocena ryzyka dla produktu biobójczego - warsztaty”

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

10:00 -11:00  Przyjazd uczestników szkolenia

11:00 -13:00 Ocena ryzyka środowiskowego – część teoretyczna

 • podstawowe definicje i pojęcia, np. PEC, PNEC,
 • scenariusze narażenia dla wszystkich grup produktowych.

13:00 -14:00 Obiad

14:00 -19:00 Ocena ryzyka środowiskowegoczęść praktyczna

 • przykłady scenariuszy narażenia,
 • zastosowanie w ocenie ryzyka programu EUSES,
 • przykłady obliczeń.

19:00 Kolacja

Dzień drugi

8:00 -9:00   Śniadanie

9:00 -13:00 Ocena ryzyka dla zdrowia człowieka - część teoretyczna i praktyczna

 • pojęcia związane z oceną ryzyka,
 • definicje, np. dawka, efekt progowy, efekt bezprogowy, NOAEL, LOAEL, RfD,
 • zastosowanie w ocenie ryzyka programu ConsExpo,
 • inne użyteczne programy stosowane do oceny narażenia,
 • przykłady obliczeń,
 • inne programy wykorzystywane w ocenie ryzyka, np. EpiSuite.

13:00 -14:00  Obiad, zakończenie szkolenia


Wykładowca: Ekspert ds. produktów biobójczych, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z rejestracji produktów biobójczych, a także w tworzeniu i ocenie dokumentacji rejestracyjnej. Styczność z rejestracją i dossier produktów biobójczych miała pracując w Pionie Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, początkowo w Dziale Oceny Dokumentacji Fizyko-chemicznej, Klasyfikacji i Oznakowania, a następnie w Dziale Oceny Dokumentacji Toksykologicznej. W Instytucie Przemysłu Organicznego była członkiem Zespołu ds. Rejestracji Produktów Biobójczych. Obecnie jest ekspertem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oceniającym dokumentację rejestracyjną środków ochrony roślin.


Cena szkolenia: 1390zł/os.

Cena bez noclegu i kolacji: 1250 /os.

Cena szkolenia jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT 23%), podana w polskich złotych.

Wszystkie formy kształcenia przez Szkołę Zarządzania realizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1632). Świadczone usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26lit.a)Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .).

W cenę wliczono m. in.: pobyt w Hotelu – nocleg pokoje 2 osobowe (z oddzielnymi łóżkami), wyżywienie (2 obiady, kolacja, śniadanie, serwis  kawowy),  sala szkoleniowa, koszty obsługi szkolenia, honorarium wykładowcy, Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Opłata za nocleg dzień przed szkoleniem:

-pokój 1-os. – 180 zł

-pokój 2 os. – 220 zł

 
"Nowe przepisy Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23 WE- 2014/68/EU"

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie zakresu obowiązywania PED

2. Wymagania i definicje

3. Kategoryzacja urządzeń

4. Ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych z PED

5. Deklaracja zgodności

6. Zasady znakowania CE

7. Jednostki Notyfikujące:

– zakres działalności

-   obowiązki

 
"Normatywy spawalnicze w zakresie normy spawalniczej EN 3834-1 do 5."

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie zakresu obowiązywania normy EN 3834 1-5

2. Kryteria doboru systemu wg części 2 lub 3 lub 4

3. Przegląd wymagań technicznych kontraktu

4. Podwykonawstwo

5. Personel spawalniczy i nadzorujący

6. Materiały:

– przetwarzanie,

- magazynowanie,

- znakowanie

7. Kontrola i badania

8. Postępowanie ze sprzętem do Kontroli pomiarów i badań

9. Identyfikacja i zapisy jakości

10. Pytania

 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies