Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Zamówienia publiczne
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ORGANIZACJA PRZETARGÓW

1. Przygotowanie postępowania

a) opis przedmiotu zamówienia

b) szacowanie wartości zamówień ze szczególnym uwzględnieniem zamówień dofinansowanych ze śrrodków UE.

2. Omówienie kluczowych elementów procedury w oparciu o wzorcową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

a) Warunki udziału w postępowaniu

  • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • Uzupełnienie dokumentów
  • Wykluczenie wykonawcy
  • Dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich

b) wadium

  • Zasady wnoszenia
  • zatrzymanie

c) kryteria oceny ofert

3. Jasność postępowania - nowe rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Omówienie przesłanek udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

5. Odrzucenie ofert.

6. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

7. Środki ochrony prawnej.

 


(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies