Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Marketing w firmie
"Budowanie kapitału społecznego w firmie jako warunek rozwoju i sukcesu firmy".

PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zespołem pracowniczym- etapy rozwoju zespołu, delegowanie zadań, role w grupie i ich znaczenie w realizacji zadań

 • Rozwój grupy- etapy; Kiedy grupa staje się zespołem?
 • Lider i jego rola w uruchamianiu procesu twórczego w grupie/ zespole pracowniczym
 • Role grupowe- różnorodność ról warunkiem skutecznej współpracy
 • Współzawodnictwo, czy współpraca? Jak uruchomić efektywną współprace?
 • Świadomość dynamiki relacji wewnątrzgrupowych a efektywność pracy
 • Zachowania lidera uruchamiające i blokujące proces twórczy w grupie

Komunikacja w organizacji, w zespole pracowniczym. Twórcza rola konfliktu.

 • Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji.
 • Dynamika relacji wewnątrzgrupowych- problemy i trudności w relacjach.
 • Komunikacja pozioma i pionowa- znaczenie w przekazie informacji.
 • Trudności w przekazie informacji i ich wpływ na efektywność realizacji zadań.
 • Twórcza rola konfliktu.
 • Wykorzystanie konfliktu do wprowadzenia zmian
 • Zachowania menadżera eskalujące konflikt i zmierzające do rozwiązania sytuacji konfliktowych

Komunikacja w organizacji c.d.n

 • Mediacje w zespole pracowniczym, jako skuteczny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Asertywność w relacjach – elementy treningu asertywności. Asertywna odmowa, obrona i stanowienie swoich praw, asertywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki i pochwał

Motywowanie pracowników

 • Psychologiczne aspekty motywowania. Czy wszystkich motywuje to samo?
 • Piramida Maslowa.
 • Zależność narzędzi motywujących od poziomu kompetencji i zaangażowania pracowników.
 • Realizacja celów, świadomość celów a motywacja.
 • Motywowanie przez delegowanie zadań.
 • Uruchamianie procesu twórczego w grupie, zespole pracowniczym.
 • Informacja zwrotna, jako narzędzie motywujące pracowników.

 
"Komunikacja interpersonalna jako warunek skutecznej sprzedaży w firmie"

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Znaczenie komunikacji interpersonalne, skuteczny przekaz informacji

2.  Jakość relacji międzyludzkich- czynniki mające znaczenie i wpływ

3.  Skuteczna i świadoma komunikacji

4.  Budowanie relacji ze świadomością roli i znaczenia komunikacji pozawerbalnej i słownej w sprzedaży

5.  Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi. Trudności w komunikacji wynikające z problemów emocjonalnych, braku spójności komunikatów pozawerbalnych i słownych, różnic w postrzeganiu- sposoby radzenia sobie

6.  Aktywne słuchanie i rozumienie w relacjach  a jakość relacji sprzedawca- klient, dostosowanie oferty do potrzeb klienta

7.  Poszanowanie praw własnych i praw drugiego człowieka w relacjach sprzedawca – klient

8.  Umiejętność stanowienia praw własnych, szacunek dla siebie i innych- szacunek dla klienta, a budowanie współpracy długofalowej

9.  Zastosowanie asertywności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w relacjach indywidualnych i w grupie

10. Zastosowanie asertywności w sytuacji odmowy

11. Asertywne wyrażanie próśb

12. Zastosowanie asertywności w wyrażaniu krytyki i pochwał, a także w wyrażaniu swojej opinii, gniewu, złości. Asertywność a skuteczna sprzedaż

13. Zastosowanie asertywności w przyjmowaniu krytyki, pochwał.

14. Trenowanie praktycznych umiejętności- praca na scenkach- psychodrama

15. Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach sprzedaży, zawierania kontraktu

16. Style negocjacyjne- skuteczne i nieskuteczne. Styl oparty na zasadach i jego przewaga nad negocjacjami miękkimi i twardymi

17. Techniki prowadzenia negocjacji i mediacji. Jak bronić się przed manipulacją ze strony klienta? Jak uczciwie prezentować własną ofertę?

18. Wartość porozumienia. Kontrakt.

19. Praktyczne trenowanie umiejętności

20. Podsumowanie szkolenia, informacje zwrotna

 


(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies