Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Szkolenia zawodowe
"BADANIA PRZYŚPIESZONE- KOMORA SOLNA I KOMORA WILGOTNOŚCIOWA"

Termin i miejsce szkolenia:

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą

 
"DYREKTYWA RoHS II

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą

 
Ocena zgodności maszyn nowych i po modernizacji wg wymagań zasadniczych dyrektywy 2006/42/WE oraz ocena maszyn będących w użytkowaniu wg wymagań minimalnych dyrektywy 2009/104/WE

Program szkolenia:

ocena, analiza i ewaluacja ryzyka pracy maszyn, ocena sprawności układów sterowania wg EN ISO 13849, koncepcja projektu maszyny bezpiecznej samej w sobie, osłony części ruchomych – rodzaje osłon i zasady doboru, optoelektroniczne środki ochronne, dodatkowe środki ochrony przed zagrożeniami, dokumentacja maszyny, dokumentacja dla użytkownika, prowadzenie procesu oceny zgodności i dostosowania maszyn, odległości i wymiary bezpieczne.

Adresaci szkolenia:

wszystkie zakłady produkujące maszyny objęte dyrektywą 2006/42/WE, wszystkie zakłady posiadające na wyposażeniu maszyny produkcyjne (dostosowanie maszyn do obecnego stanu wiedzy technicznej  – ocena wymagana przez PIP  min. raz na 5 lat), służby utrzymania ruchu, służby BHP, automatycy, kierownicy produkcji.

 
Norma EN 1090-1, EN 1090-2, EN 1090-3 i rozporządzenie KE 305/2011

Program szkolenia:

budowa systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), wymagane procedury, kompetencje personelu (nadzór, badania nieniszczące, pomiary geometryczne, pełnomocnik ZKP, szkolenia personelu), plan jakości, technologie i instrukcje spawania, nadzór nad infrastrukturą i wyposażeniem kontrolno pomiarowym, badania nieniszczące, materiały do spawania i magazynowanie, zapisy jakości, badanie typu, projektowanie konstrukcji w Eurokodach, właściwości użytkowe elementów konstrukcyjnych, zakres rozporządzenia Komisji Europejskiej nr. 305/2011 i akty związane, certyfikacja zakładów, różnice w klasach wykonania konstrukcji,  deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, oznakowanie CE

Adresaci:

wszystkie zakłady wykonujące spawane/skręcane elementy konstrukcyjne dla budownictwa (wyroby budowlane), nadzór spawalniczy, pełnomocnicy systemu ISO i ZKP, kontrolerzy jakości, projektanci konstrukcji, szefowie produkcji. Ale także: osoby odpowiedzialne za magazyny, zakupy materiałów, służby utrzymania ruchu

 
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna »

(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies