Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Polityka Prywatności

Szkoła Zarządzania Sp.z o.o. prowadząc działalność kursowo-szkoleniową szanuje prawo do prywatności użytkowników swoich usług zgodnie z obow. przepisami prawa polskiego i RODO-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych zw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka prywatności wyjaśnia zasady oraz sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego , w szczególności:

 1. wskazuje administratora danych osobowych,
 2. wskazuje jakie dane są przetwarzane,
 3. określa cel przetwarzania danych i podstawę prawną,
 4. okres przetwarzania,
 5. prawa przysługujące w związku z przetwarzania danych,
 6. Podmioty którym udostępniamy dane osobowe.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

ADMNISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST SZKOŁA ZARZĄDZANIA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOBRZEGU przy ulicy Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

DANE JAKIE PRZETWARZAMY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NASZYCH USŁUG TO:

Imię (imiona), Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy adres firmy, NIP, PESEL, data i miejsce urodzenia, do sporządzenia i wydania ZAŚWIADCZENI UKOŃCZENIA SZKOLENIA na podstawie odrębnych przepisów).

Podane dane do newslettera zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywanie newslettera.

Informacje w szczególności dane osobowe pozyskane w trakcie korespondencji zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, z zapytanie, ofertę współpracy, zlecenie reklamacji po przez stroną szkoła-zarzadzania.eu możemy również automatycznie zbierać informację o urządzeniach używanych do interakcji z naszymi usługami, może to obejmować twój adres IP, typ przeglądarki, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika,ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła ,identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informację o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies.możemy otrzymywać informację z plików cookies które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania

Używamy tych informacji aby poprawić jakość obsługi i poprawić jakość naszych usług.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

- dane osobowe są przetwarzane w celach:

- realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.b - RODO),

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f - RODO),

- weryfikacji tożsamości (osoby dla których usługi są dostarczane (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f - RODO),

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c - RODO),

- ustalania, dochodzenia obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów odrębnych- wydanie Zaświadczenia ukończenia szkolenia § 23 ust. 4 i § 25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175) (podstawa prawna: art. 6. ust.1 lit. c - RODO), dane do wydania Zaświadczenia to: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, PESEL, Dziennik zajęć (imię i nazwisko uczestnika kursu)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przechowywane przez  czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonywania umowy.

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są DO MOMENTU ODWOŁANIA ZGODY PRZEZ CIEBIE WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to przepisy prawa:

 1. podmiotom współpracujących z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane,
 2. podmiotom zewnętrznym , które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wew systemów IT oraz zarządzania stroną www,
 3. organom nadzorczym w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo,regulacje, proces prawny lub wniosek rządowy.

 

PRAWO PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci następujące prawa w związku a przetwarzaniem danych

 1. prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 2. prawo do żądania sprostowania danych,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody,
 7. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies jeśli wolisz możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała albo odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookies może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych usług.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W ZAKRESIE NIE UREGULOWANYM NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,
 • o wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail,
 • niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

KONTAKT DO NAS

Szkoła Zarządzania Sp.z o.o.
ul.Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 823 19 22
www.szkola-zarzadzania.eu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
(C) 1993 - 2024 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies