Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Zarządzanie firmą
JAKOŚĆ

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

 • podstawowe pojęcia dotyczące systemu jakości
 • 5S.
 • podstawowe wymagania norm ISO 9000
 • wprowadzenie do TQM
 • europejski model TQM
 • filozofia TQM
 • wdrożenie TQM w przedsiębiorstwie

2. System zarządzania jakością wg. norm ISO 9000

 • normy jakości w Europie
 • normy ISO 9000
 • księga jakości
 • procedury
 • nadzór nad dokumentacją
 • wprowadzenie do audytu

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
Zarządzanie

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najnowsze trendy w zarządzaniu.

 • zarządzanie strategiczne
 • benchmarking
 • zarządzanie jakością  (TQM)
 • zarządzanie przez cel
 • zarządzanie przez delegowanie
 • zarządzanie czwartej generacji
 • reengineering
 • organizacja ucząca się
 • rola kultury organizacyjnej - diagnoza, przebudowa
 • zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
 • Outsorcing

2. Podstawy organizacji i zarządzania.

 • podstawy funkcjonowania organizacji
 • specyfika pracy menadżera
 • planowanie działań w organizacji
 • organizowanie
 • kierowanie
 • zatrudnienie personelów
 • Negocjacje
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie konfliktem

3. Zarządzanie strategiczne

 • strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy
 • poziomy zarządzania strategicznego
 • czynniki determinujące wybór strategii przedsiębiorstwa
 • etapy procesu zarządzania strategicznego
 • przegląd strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • analiza otoczenia konkurencyjnego
 • metody portfelowe

4. Business Process Reengineering

 • definicja reengineeringu
 • zasady usprawniania procesów
 • metodologia analizy i projektowania procesów
 • zarządzanie procesami biznesowymi/zarządzanie zmianą.

5. Benchmarking

 • definicja benchmarkingu
 • zakres benchmarkingu
 • przedmiot bencharkingu
 • etapy benchmarkingu.
 • analiza różnic
 • skuteczny benchmarking

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności firmy.

2. Kontekst i organizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Racjonalizacja stanu i struktury zatrudnienia - rekrutacja i derekrutacja

4. Kształtowanie systemu systemu ocen pracowniczych.

5. Zarządzanie wynagrodzeniami a systemem motywowania pracowników.

6. Kształtowanie produktywności i kosztów pracy - audyt personalny

7. Rozwój kapitału ludzkiego.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies