Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Zarządzanie firmą
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności firmy.

2. Kontekst i organizacja procesu zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki.

3. Restrukturyzacja zatrudnienia - działania obniżające koszty pracy.

4. Zarządzanie kompetencjami w organizacji

5. Budowanie systemów ocen pracowniczych.

6. Zarządzanie wynagrodzeniami a systemy motywowania pracowników.

7. Inwestowanie w kapitał ludzki oraz pomiar jego rentowności.

8. Audyt personalny jako narzędzie profesjonalizacji zarządzania kapitałem ludzkim.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany i zarządzanie procesami zmian - wprowadzenie do problematyki.

2. Miejsce i rola kadry menedżerskiej w procesie wdrażania zmian.

3. Tworzenie warunków wprowadzania zmian aspekt kulturowy.

4. Koncepcje zarządzania zmianą w organizacji: "Teoria luki", " Model zaangażowania", " Teoria rozmrożenia K. Lewina"," Analiza pola sił"

5. Model rozwoju organizacyjnego Greinera i jego praktyczne zastosowanie.

6. Metody zarządzania procesem zmian.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRM.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola finansów w przedsiębiorstwie.

2. Wartość pieniądza w czasie.

3. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych.

4. Źródła pozyskania i sposoby wykorzystania gotówki.

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

6. Planowanie finansowe.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

POGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany zachowań nabywczych klientów na rynku.

2. Tendencje we współczesnym marketingu.

3. Marketingowe bazy danych a interaktywne systemy informacji.

4. Istota i korzyści stosowania systemów CRM.

5. Funkcje systemów klasy CRM.

6. Tworzenie marketingowych baz danych

7. Prawne aspekty wykorzystania baz danych

8. Metody analizy baz danych o klientach.

9. Kwalifikowanie i wartościowanie klientów.

10. Współczesne narzędzia komunikacji i ich współpraca z bazami danych.

11. Budowanie lojalności klientów.

Istnieje możliwość realizacji w/w szkolenia jako szkolenia zamkniętego.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies