Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Rozwój osobisty
Komunikacja interpersonalna i techniki sprzedaży

Tematyka szkolenia:

 • Komunikacja interpersonalna, pozawerbalna i słowna.
 • Znaczenie komunikacji pozawerbalnej w relacjach.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Prawidłowa komunikacja z klientem.
 • Aktywne słuchanie, jako podstawa skutecznej relacji.
 • Podstawy negocjacji handlowych.
 • Asertywne techniki sprzedaży.
 • Techniki sprzedaży.

 

 
Trening motywujący dla pracowników i osób kierujących zespołem, samorządowców- skuteczne metody pracy, kierunku motywacji do wprowadzania zmian w organizacji, przedsiębiorstwie, społeczności lokalnej.

Tematyka szkolenia:

 • Złożoność procesu motywacyjnego- złożoność wprowadzania zmian.
 • Metoda wywiadu motywującego do wprowadzania zmian.
 • Diagnoza sytuacji, analiza ambiwalentnych emocji w sytuacji zmiany.
 • Analiza sytuacji, poszukiwanie argumentów motywujących do zmiany.
 • Rola empatii w relacji przełożony- pracownik, samorządowiec- społeczność lokalna.
 • Skuteczne techniki radzenia sobie z oporem przed nowym, zmianą, podtrzymywanie motywacji.
 • Zaplanowanie zmian.
 • Wprowadzanie zmian w zachowaniu, w organizacji, rezygnacja ze starych nieskutecznych standardów zachowań.
 • Utrzymywanie zmian.
 
Szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji menedżerskich - umiejętności interpersonalnych i asertywnych

Tematyka szkolenia

1.Komunikacja interpersonalna- ogólne zasady.

 • Model procesu komunikacji- komunikacja, jako przekaz informacji.
 • Komunikacja jedno- i dwukierunkowa.
 • Komunikacja niewerbalna i słowna.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Aktywne słuchanie

2. Komunikacja w organizacji

 • Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji
 • Komunikacja pozioma i pionowa- znaczenie w przekazie informacji

3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w organizacji z wykorzystaniem zachowań asertywnych.

 • Zachowania eskalujące konflikt i rozwiązujące sytuacje konfliktowe
 • Elementy negocjacji i mediacji w relacjach
 • Komunikat „Ja” jako sposób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

4. Asertywność- jako jeden ze sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenie  sobie w trudnych relacjach.

 • Umiejętności asertywne:
 • obrona swoich praw
 • wyrażanie i przyjmowanie uczuć
 • stanowienie swoich praw
 • wyrażanie opinii i przekonań
 • reagowanie w sytuacjach poczucia winy i krzywdy.
 • Praktyczne radzenie sobie z wykorzystaniem technik asertywnych  w relacjach.
 
Asertywność

Tematyka szkolenia:

 • Poszukiwanie własnej autentyczności, nabywanie pewności siebie, zwiększanie własnej niezależności poprzez uwzględnianie swoich praw w sytuacjach zawodowych i osobistych.
 • Uczenie się „ odmawiania”, bez naruszania swoich granic oraz granic drugiego człowieka.
 • Uczenie się radzenia z przyjmowaniem i wyrażaniem uczuć, opinii, poglądów.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktowych sytuacji, a także radzenia sobie z manipulacją w relacjach.
 • Przygotowywanie publicznych wystąpień, autoprezentacja.
 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies