Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Informatyka
EXCEL - KURS ZAAWANSOWANY

Program szkolenia

1. Sposoby adresowania (względne i bezwzględne).

2. Funkcje tekstowe.

3.Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami.

4. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym.

5. Sortowanie danych.

6. Filtrowanie bazy danych.

7. Export danych.

8. Import danych.

9. Zaawansowane opcje wydruku.

10. Funkcje warunkowe.

11. Funkcje.

12. Funkcje finansowe.

13. Wykresy.

14. Sumy pośrednie.

15. Tabele przestawne.

16. Formularze.

17. Ochrona danych w arkuszu automatyzacja zadań - marka.

 
EXCEL DLA KSIĘGOWYCH _ POZIOM PODSTAWOWY

Program szkolenia

1. Elementy programu Excel.

2. Obliczanie z formułami tablicowymi.

3. Przygotowanie arkusza do wydruku.

4. Wykresy i obiekty.

5. Bazy danych.

 
EXCEL DLA KSIĘGOWYCH - POZIOM ZAAWANSOWANY

Program szkolenia

1. Praca z wieloma arkuszami. Zastosowanie i wykorzystanie etykiet i nazw w formułach matematycznych.

2. Formularze.

3. Tablice jedno i 2-wejściowe.

4. Grupowanie danych: tabele przestawne i wykresy przestawne - budowa, modyfikacja.

5. Szukanie wyniku: Solver.

6. Sposoby analizy danych - diagramy: scenariusze.

 
KURS ACCES

Program szkolenia

1. Praca z istniejącymi bazami danych

 • dodawanie rekordów do bazy danych
 • zaznaczenie rekordów do bazy danych
 • dostosowanie tabel (szerokości kolumn i wysokości wierszy)
 • blokowanie i ukrywanie kolumn
 • kopiowanie danych
 • usuwanie danych
 • przenoszenie danych
 • obsługa formularzy podstawowych i podrzędnych do wprowadzania danych.
 • wyszukiwanie rekordów, sortowanie, filtrowanie.
 • tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word
 • obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych

2. Praca z tabelami

 • tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel
 • projektowanie nowych tabel
 • rola klucza podstawowego
 • łączenie i importowanie danych.
 • exportowanie danych do MS Excel
 • tworzenie relacji między tabelami
 • pole odnośnika jako najprostsza forma relacji
 • tworzenie relacji w oknie relacji.
 • relacje 1do 1, do wielu, wiele do wielu
 • co to są kwerendy
 • tworzenie kwerend za pomocą kreatora kwerend
 • sortowanie i ukrywanie pól w kwerendach.
 • tworzenie kwerend w oparciu o tabele powiązane relacyjnie
 • obliczenie w kwerendach: sumowanie, średnia itp.
 • tworzenie kwerend parametrycznych i krzyżowych, wykresów (opcjonalne)
 • tworzenie kwerend funkcjonalnych (opcjonalne)

3. Praca z formularzami.

 • tworzenie formularza za pomocą kreatora formularzy.
 • widok projektu formularzy
 • dodawanie etykiet, zmiana wielkości tekstu, kolorów,
 • formanty: związana ramka obiektu, pole wyboru, linie, przyciski poleceń, pole kombi
 • dopasowanie ramek obiektów
 • siatka, a prezentacja tworzenia formularzy
 • wyrównanie formantów
 • tworzenie formularza z pod formularzem.
 • wiązanie pól tekstowych z wyrażeniami
 • zabezpieczenie danych dzięki formantom
 • właściwości formantów
 • raporty autor aporty i kreator raportów
 • modyfikacje raportów
 • operacje matematyczne w raportach.
 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies