Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Rozwój osobisty
"Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników - profilaktyka wypalenia zawodowego"

Program szkolenia:

1. Stres i jego znaczenie w życiu zawodowym pracownika

 • Czym jest stres- definicja
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych
 • Mechanizmy powstawania stresu, pozytywne i negatywne aspekty stresu
 • Stres w pracy i jego znaczenie w relacjach z interesantami, współpracownikami
 • Fazy stresu
 • Reakcje organizmu na stres
 • Rozpoznawanie własnego wzorca reakcji na stres

2. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Wprowadzenie zachowań asertywnych jako skutecznego sposobu redukcji stresu w relacjach międzyludzkich
 • Świadomość stanu emocjonalnego- kierowanie własnymi emocjami
 • Wzmacnianie odporności indywidualnej na stres, poszukiwanie sposobów relaksowania, wprowadzenie technik relaksacyjnych

3. Syndrom wypalenia zawodowego

 • Zjawisko wypalenia zawodowego- mechanizmy
 • Czym jest a czym nie jest wypalenie zawodowe
 • Sygnały ostrzegawcze- zanim pojawi się wypalenie zawodowe
 • Przyczyny i etapy wypalenia
 • Reakcje osób na wypalenie zawodowe
 • Skutki wypalenie zawodowego

4. Metody radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

 • Rozwój zawodowy i wprowadzanie zmian jako skuteczna profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Umiejętność stawiania celów i ich realizacja
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów- zachowania asertywne
 • Techniki rozluźniające i ćwiczenia fizyczne

Wykładowca: psycholog biznesu, terapeuta, coach, trenerka I i II stopnia  rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych.


 
Psychologiczne aspekty kierowania, budowanie zespołu

Tematyka szkolenia:

 • Psychologiczne aspekty kierowania grupą.
 • Komunikacja w grupie.
 • Role grupowe, dynamika i rozwój grupy.
 • Rola lidera na poszczególnych etapach rozwoju grupy i style kierowania grupą.
 • Delegowanie zadań i uprawnień, zasady.
 • Uruchamianie procesu twórczego w grupie.
 • Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w grupie.
 
Negocjacje handlowe

Tematyka szkolenia:

 • Zasady dobrego kontaktu w negocjacjach.
 • Asertywność- w negocjacjach.
 • Sposoby prowadzenia negocjacji- style i techniki negocjacyjne.
 • Negocjacje nastawione na współpracę.
 • Podstawowe reguły negocjacyjne.
 • Etapy negocjacji.
 • Praktyczne prowadzenie negocjacji- symulacje sytuacji negocjacyjnych
 
Skuteczna komunikacja interpersonalna, jako podstawowa umiejętność menedżera w jego rozwoju zawodowym

Tematyka szkolenia:

 • Komunikacja interpersonalna, pozawerbalna i słowna.
 • Znaczenie komunikacji pozawerbalnej w relacjach.
 • Trudności w komunikacji.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Prawidłowa komunikacja w organizacji, komunikacja pozioma i pionowa.
 • Aktywne słuchanie, jako podstawa skutecznej relacji.
 • Asertywność, jako postawa wspomagająca efektywne kierowanie.
 • Asertywność w relacjach, skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 
« poprzednia 1 2 następna »

(C) 1993 - 2021 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies