Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Dla firm
„VAT 2020/2021 w firmie. Najnowsze zmiany”

Terminy szkolenia

Terminy zgłoszenia

9 XII 2020 r.

7 XII 2020 r.

18 XII 2020 r.

16 XII 2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Szkolenie będzie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych Państwa potrzeb z omówieniem problemów z jakimi spotykacie się Państwo w codziennej pracy.

1.Omówienie dokumentacji dla celów Vat, faktury elektroniczne, noty, ewidencje, mechanizm podzielnej płatności, omówienie zasad działania białej listy podatników VAT .

2.Rozliczenie dostawy towarów za granicę – obszar Unii Europejskiej oraz poza UE.

3.Zastosowanie stawki VAT 0 % w usłudze transportu międzynarodowego .

4. Ujęcie dokumentów w obrocie zagranicznym, rozliczanie w układzie trójstronnym

5. Rozliczenie nabycia towarów od podmiotów z obszaru Unii Europejskiej oraz poza UE.

6. Omówienie procedury zwrotu VAT.

7. Korekta podatku Vat.

II. Omówienie zmian po 01-10-2020 roku.

Dokładny opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K .

1.Omówienie struktury schematu podstawowego dla JPK_V7M oraz JPK_V7K.

2. Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K .

3.Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

4.Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

5. Opis Deklaracji, w ujęciu deklaracyjnym oraz w ujęciu ewidencyjnym .

6.Struktura elementu Deklaracja dla JPK_V7M i JPK_V7K.

7.Pozycje szczegółowe deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K.

8. Korygowanie plików JPK .

III. Wybrane praktyczne informacje dodatkowe dla Kursantów:

Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wew.?

W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług ?

Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU ?

Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją wykazuje się numer kontrahenta łącznie z przedrostkiem kraju ?

Jakie transakcje nie są prezentowane w JPK_VAT ?

Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „ FP”, także podlegają temu oznaczeniu ?

IV. Omówienie kar finansowych

V. Kara pieniężna w wysokości 500,00 zł za każdy błąd w pliku JPK_VAT

VI. Omówienie planowanych zmian 2021 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

08:00 - 9:00 - Logowania uczestników

09:00 - 10:30 - Webinar cz. 1

10:30 - 10:40 - Przerwa

10:40 - 12:15 - Webinar cz. 2

12:15 - 12:30 - Przerwa

12:30 - 13:30 – Webinar cz. 3

13:30 - Zakończenie szkolenia


Wykładowca: Iwona Maria Kmieciak - specjalista z zakresu rachunkowości (Kancelaria rachunkowa) – posiada kilkunastoletnią praktykę z ww. zakresu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętej księgowości i rachunkowości.


Cena szkolenia: 390zł/os.

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221. t.j. z późn. zm .)

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o prowadzi działalność tylko i wyłącznie jako placówka systemu oświaty –  niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Tarnobrzega pod numerem ewidencyjnym 101.

W cenę wliczono: dostęp do platformy e-lerningowej w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenia ukończenia szkolenia (wydane na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652) w wersji elektronicznej, koszty obsługi szkolenia.

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe  objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, lub nieobecności na szkoleniu osoby uprzednio zgłoszonej z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie karty zgłoszeniowej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer fax.  15 823 19 22

2. W  terminie upływu zgłoszeń na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje dot. realizacji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi i filmem instruktażowym.

3. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują jednorazowy link na wcześniej podany e-mail (w zgłoszeniu na szkolenie). Następnie na jego podstawie logują się na szkolenie w godz. między 8:00-9:00.

4. Po zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz fakturę i Zaświadczenie ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Kontakt: tel. (0-15) 823 19 22 lub 606 459 589

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


(C) 1993 - 2020 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies