Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Audyt i kontrola zarządcza
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO - ASPEKTY PRAKTYCZNE PISANIA PROTOKOŁU KNTROLI

Dla kogo ?

Oferta skierowana jest do Kontrolerów Wewnętrznych, Audytorów Wewnętrznych, kierownictwa każdego szczebla wykorzystującego wyniki kontroli lub audytu dla potrzeb zarządczych zarówno w sektorze finansów publicznych jak i w samorządach oraz firmach.

Program szkolenia

1. Zasady etyki zawodowej kontrolera.

2. Znaczenie komunikacji w pracy kontrolera - ćwiczenia, testy, warsztaty.

3. Przygotowanie postępowania kontrolnego.

  • cele kontroli - warsztaty
  • temat kontroli - warsztaty
  • dobór próby do kontroli - warsztaty
  • miernik i kryteria oceny - warsztaty

4. Dokumentowanie postępowania kontrolnego.

5. Praktyczne aspekty pisania protokołu kontroli

6. Ocena jakościowa protokołów kontroli - warsztaty

7. Dyskusja i wnioski.

8. Wykonanie praktycznych zadań z zakresu:

  • pisania protokołów
  • projektowania zaleceń pokontrolnych - warsztaty
  • komunikowania wyników - warsztaty.

9. omówienie wyników warsztatów - rady praktyczne

10. Podsumowanie i test.

 
POSTĘPOWANIE KONTROLNE W ADMINISTRACJI - ZASADY

Dla kogo ?

Oferta jest skierowana do Kontrolerów Wewnętrznych, Audytorów Wewnętrznych, Kierownictwa każdego szczebla, wykorzystującego wyniki kontroli lub audytu dla potrzeb zarządczych w sektorze finansów publicznych jak i w samorządach.

Program szkolenia

1. Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

2. Prawne aspekty kontroli w Polsce.

a) Kontrola Państwowa (NIK)

b) Kontrola zarządcza.

c) Kontrola instytucjonalna.

d) Audyt wewnętrzny

3. Zasady etyki zawodowe kontrolera.

4. Zasady postępowania kontrolnego.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania kontrolnego.

a) Cele kontroli - warsztaty

b) Temat kontroli - warsztaty

c) Mierniki i kryteria oceny - warsztaty

6. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

7. Dokumentowanie postępowania kontrolnego.

8. Wykonanie praktycznych zadań z zakresu:

a) protokół

b) projektowanie zaleceń pokontrolnych - warsztaty

c) komunikowania wyników - warsztaty

9. Podsumowanie

 
Kontrola zarządcza - przepisy i praktyka wdrażania w sferze zarządzania ryzykiem i samooceny.

Dla kogo?

Seminarium skierowane jest do Kierowników (np. Wydziałów i komórek organizacyjnych), każdego szczebla w Sądzie (Rejonowym) oraz członków Zespołu ds. Kontroli Zarządczej (jeżeli został powołany).

Cel seminarium:

Po seminarium kadra kierownicza Sądu Rejonowego będzie mogła w sposób profesjonalny i świadomy oraz z pełnym zaangażowaniem przeprowadzić: analizę ryzyka i samooceny, co pozwoli Kierownikowi jednostki uzyskać zapewnienie, że kontrola zarządcza funkcjonuje prawidłowo i podpisać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej wymagane przepisami prawa.

Metody pracy:

Wykład, ćwiczenia

PROGRAM SEMINARIUM


1. System Kontroli Wewnętrznej wg COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg COSO I i COSO II

3. Prawo, definicje, standardy i znaczenie Kontroli Zarządczej

3.1. Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenia, komunikaty, wytyczne.

3.2. Wytyczne kontroli zarządczej Ministra Sprawiedliwości.

4. Analiza ryzyka dla potrzeb kontroli zarządczej.

4.1. Plan działalności jednostki

4.2. Cele, zadania, mierniki, wskaźniki, ryzyka

5. Warsztaty - analiza ryzyka:

5.1 Identyfikacja ryzyk

5.2 Kryteria oceny

5.3 Ocena ryzyk

6. Warsztaty

7. Podsumowanie

Miejsce szkolenia - siedziba Zleceniodawcy

Termin szkolenia - określa Zleceniodawca

Czas szkolenia - 16 godzin dydaktycznych (25% teoria, 75% warsztaty)

Cena szkolenia - ustalana każdorazowo w zależności od wariantu szkolenia, miejsca, liczebności grupy szkoleniowej

Przy zgłoszeniu grupy szkoleniowej z danego Sądu (Rejonowego)istnieje możliwość zrealizowania warsztatów na przykładzie w/w Sądu (Rejonowego) pod warunkiem uprzedniego przesłania wykładowcy instrukcji obiegu dokumentów.

Wykładowca - Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, wieloletni i doświadczony wykładowca akademicki

 
Przepisy i praktyka wdrażania kontroli zarządczej - warsztaty

Dla kogo?

Seminarium skierowane jest do Kierowników Wydziałów i komórek organizacyjnych każdego szczebla w Sądzie (Rejonowym) oraz do członków Zespołu ds. Kontroli Zarządczej (jeżeli został powołany) czyli do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Cel seminarium:

Po seminarium kadra kierownicza Sądu Rejonowego będzie mogła w sposób profesjonalny i świadomy oraz z pełnym zaangażowaniem przeprowadzić: analizę ryzyka i samooceny, co pozwoli Kierownikowi jednostki uzyskać zapewnienie, że kontrola zarządcza funkcjonuje prawidłowo i podpisać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej wymagane przepisami prawa.

Metody pracy:

Wykład, ćwiczenia

PROGRAM SEMINARIUM


1. System Kontroli Wewnętrznej wg COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg COSO I i COSO II

3. Prawo, definicje, standardy i znaczenie Kontroli Zarządczej

(Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenia, komunikaty i wytyczne w tym " Wytyczne kontroli zarządczej Ministra Sprawiedliwości")

4. Wdrożenie kontroli zarządczej w praktyce.

4.1.Środowisko kontroli zarządczej- co już mamy?

4.2. Zarządzanie ryzykiem - jak to zrobić dobrze?

4.3 Mechanizmy kontrolne - czy istnieją?

4.4 Informacja i komunikacja - czy działa?

4.5. Monitorowanie i ocena - czy potrafimy?

5. Mechanizmy kontrolne na przykładzie instrukcji obiegu dokumentów finansowych - warsztaty

6. Cele kontroli zarządczej - warsztaty

6.1. Plan działania

6.2. Cele, zadania, mierniki, wskaźnik, ryzyka

6.3 Identyfikacja ryzyk

6.4. Kryteria oceny

6.5. Ocena ryzyk

7. Warsztaty:

7.1. Praktyczna analiza wyników oceny ryzyka

7.2. Warsztaty - samoocena w kontroli zarządczej

7.3. Zadania osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą - dyskusja

8. Podsumowanie.

Miejsce szkolenia - siedziba Zleceniodawcy

Termin szkolenia - określa Zleceniodawca

Czas szkolenia - 24 godzin dydaktycznych (25% teoria, 75% warsztaty)

Cena szkolenia - ustalana każdorazowo w zależności od wariantu szkolenia, miejsca, liczebności grupy szkoleniowej

Przy zgłoszeniu grupy szkoleniowej z danego Sądu (Rejonowego)istnieje możliwość zrealizowania warsztatów na przykładzie w/w Sądu (Rejonowego) pod warunkiem uprzedniego przesłania wykładowcy instrukcji obiegu dokumentów.

Wykładowca

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, wieloletni i doświadczony wykładowca akademicki

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies