Szybki kontakt:

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145
39-400 Tarnobrzeg

tel./fax: 15 823 19 22
biuro@szkola-zarzadzania.eu

Audyt i kontrola zarządcza
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDZEJ - WARSZTATY

Dla kogo?

- Kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich jednostek nadzorowanych lub podległych,

- Kierowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek nadzorowanych lub podległych,

- Kadry zarządzającej i kierowniczej tych jednostek,

- Kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży

- Organów rządowej administracji niezespolonej

- Koordynatorów lub członków Zespołów ds. Kontroli Zarządczej,

- Kontrolerów i Audytorów Wewnętrzych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cele Kontroli Zarządczej

2. Zadania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej - dyskusja

3. Wdrożenie systemu Kontroli Zarządczej w praktyce 9 diagnoza systemu):

3.1. Środowisko kontroli - co już mamy?

3.2. Zarządzanie ryzykiem - jak to zrobić dobrze?

3.3. Mechanizmy kontrolne - czy istnieją?

3.4. Informacja i komunikacja - czy działa?

3.5. Monitorowanie i ocena - czy potrafimy?

4. Warsztaty:

4.1. Praktyczna analiza wyników oceny ryzyka.

4.2. Mechanizmy kontrolne na przykładzie np. instrukcji obiegu dokumentów finansowych.

4.3. Monitorowanie i ocena systemu Kontroli Zarządczej na przykładach (np. Polityka Zarządzania ryzykiem", " Gospodarka kasowa", "Polityka rachunkowości lub inne wg. potrzeb).

5. Podsumowanie

 
DOBRE PRAKTYKI W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM - NOWE WYZWANIA I PROBLEMY

Dla kogo ?

Oferta jest skierowana do Kierowników każdego szczebla w firmach, jednostkach sektora finansów publicznych i jednostkach samorządowych a szczególnie do Kontrolerów i audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia:

1. Kontrola wewnętrzna - definicje

2. Kontrola w ujęciu klasycznym - dziś.

a) cele kontroli

b) planowanie kontroli

c) postępowanie kontrolne

d) wyniki kontroli

3. " Nowa kontrola" - dobre praktyki

a) kierunki zmian

b) planowanie kontroli

c) postępowanie kontrolne

d) wyniki kontroli

4. Zagrożenia i szanse dla organizacji i jej kierownictwa.

 
KONTROLA ZARZĄDCZA W SAMORZĄDOWYCH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH - OŚWIATOWYCH

Dla kogo ?

Oferta skierowana jest do Dyrektorów i Kierowników każdego szczebla w placówkach oświatowych.

Program szkolenia

1. System Kontroli Wewnętrznej wg COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg COSO I i COSO II

3. Prawo, definicje, standardy i znaczenie Kontroli Zarządczej

4. Analiza ryzyka dla potrzeb kontroli zarządczej:

4.1. Roczny Plan Działania

4.2. Cele jednostki

4.3. Zadania dla realizacji celów

4.4. Zadania dla realizacji celów.

4.5. Wskaźniki, ryzyka, dokumentacja

5. Warsztaty - analiza ryzyka:

5.1. Identyfikacja ryzyk

5.2. Kryteria oceny ryzyk

5.3. Ocena ryzyk

5.4. Analiza.

6. Warsztaty - samoocena

7. Podsumowanie.

 
KONTROLA ZARZĄDCZA - WYZNACZANIE CELÓW, ZADAŃ I MIERNIKÓW WYKONANIA - WARSZTATY

Dla kogo ?

Oferta jest skierowana do Kierowników każdego szczebla w jednostkach sektora finansów publicznych i jednostkach samorządowych, a szczególnie do koordynatorów lub członków Zespołów ds. Kontroli Zarządczej.

Program szkolenia

1. System Kontroli Wewnętrznej wg. COSO I

2. Zarządzanie ryzykiem wg COSO I i COSO II

3. Prawo, definicje, standardy i znaczenie Kontroli Zarządczej:

3.1. Ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenia, komunikaty, wytyczne.

3.2 Wytyczne kontroli zarządczej Ministra Sprawiedliwości

4. Wyznaczanie celów dla organizacji - warsztaty:

4.1. Cele strategiczne

4.2. Cele priorytetowe

4.3. Cele operacyjne

5. Formułowanie zadań, podzadań, działań służących realizacji celów - warsztaty

6. Projektowanie mierników realizacji zadań - warsztaty.

7. Monitorowanie realizacji celów - kto?, co?, jak? - warsztaty.

 
« poprzednia 1 2 3 następna »

(C) 1993 - 2022 Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. | realizacje medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies